Pääsuunnittelupaketin sisältö:


RakMk A2:n mukaiset pääsuunnittelijan tehtävät:

Suunnittelun ohjaus

Viranomaisneuvottelut

Lupa-asiakirjojen kokoaminen ja liittäminen Lupapisteeseen

Rakennusluvan hakeminen Lupapisteen kautta

Aloituskokoukseen osallistuminen


Rakentamisen aikana vastuuhenkilönä toimiminen seuraavissa toimenpiteissä:

Talon korkeusasema sopii tontille ja sen ympäristöön.

Erityissuunnitelmat vastaavat lupakuvia ja ne toimitetaan kunnan ohjeiden mukaisesti.

Rakentamisen aikaisista muutoksista viranomaisten kanssa neuvottelu.

Rakennuksen sisätilat, julkisivu ja piha-alueet valmistuttuaan vastaavat voimassaolevia lupakuvia.Pääsuunnittelun kokonaishinta sisältää 2 käyntiä työmaalla, lupakäsittelyn vaatimat käynnit rakennusvalvonnassa, sekä aloituskokoukseen osallistumisen.

Muut tarvittavat työmaakäynnit veloitetaan erikseen.