PÄÄSUUNNITTELUPAKETIN SISÄLTÖ


Suunnittelun ohjaus

Viranomaisneuvottelut

Lupa-asiakirjojen kokoaminen ja liittäminen lupapisteeseen

Rakennusluvan hakeminen Lupapisteen kautta

Aloituskokoukseen osallistuminen


Rakennushankkeen aikana vastuuhenkilönä toimiminen seuraavissa toimenpiteissä:

Talon korkeusaseman sopiminen tontille ja sen ympäristöön

Erityissunnitelmien ja lupakuvien yhteneväisyyden varmistaminen ja niiden toimittaminen kunnan ohjeiden mukaisesti

Rakennusaikaisista muutoksista neuvotteleminen viranomaisten kanssa

Rakennuksen sisätilojen, julkisivujen ja piha-alueen yhteneväisyys voimassaolevien lupakuvien kanssa


Pääsunnittelun kokonaishinta sisältää kaksi käyntiä työmaalla, lupakäsittelyn vaatimat käynnit rakennusvalvonnassa sekä aloituskokoukseen osallistumisen.

Muut tarvittavat työmaakäynnit veloitetaan erikseen.