Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Ark & Balance

Kirkkokallionkatu 6 a 3, 13250 Hämeenlinna

p. +358 44 5897 509, email. anne@arkandbalance.fi

2. Yhteyshenkilö:

Anne Savolainen

3. Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Suunnittelusopimuksiin liittyvien tehtävien hoitaminen ja laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö:

Nimi, yhteystiedot ja henkilötunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaat itse, yhteistyökumppanit

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Ei luovuteta.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Ei siirretä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaallinen aineisto säilytetään lukitussa arkistokaapissa. Sopimuksia säilytetään kirjanpidon liittenä lakisääteinen aika.

Sähköiseen aineistoon on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä.

10. Tarkastusoikeus:

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkistaa omat tallennetut tietonsa. Tiedot voi pyytää puhelimitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyynnön voi esittää kirjeitse lähettämällä oikeat tiedot päiväyksen ja allekirjoituksen kera.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.